ZORPA verricht onder andere de volgende diensten:
 
-    analyse van bestaande pensioenregelingen en toetsen aan actuele              wetgeving
-    advies over opzetten van nieuwe pensioenregelingen
-    communicatie naar werknemers over pensioenregelingen
-    onderhandelen met verzekeraars over tarieven en voorwaarden van              uitvoeringsovereenkomsten
-    begeleiden/adviseren van waardeoverdrachten
-    opstellen van (juridische) documenten