ZORPA is opgericht om te voldoen aan de toenemende vraag naar gespecialiseerd pensioenadvies. De pensioenmarkt was al volop in beweging, de financiele crisis van 2008, heeft dit alleen maar versterkt. De roep om transparantie wordt groter. De assurantie tussenpersonen staan onder druk om de provisies te verlagen en waarde te leveren voor de inkomsten die ze verkrijgen. Daarnaast blijkt de roep om professioneel advies groter en groter te worden.
De onafhankelijke geregistreerde pensioenadviseur is het antwoord om deze transparantie te verkrijgen.

Door de onafhankelijk opstelling is Zorpa in staat om
bedrijven en zelfstandige ondernemers van advies te voorzien dat voor hen leidt tot ofwel een lagere pensioenpremie of wel een hoger pensioen op einddatum.